PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji

,

Piątek, 21.04.2023
14.00 – 14.15 Otwarcie Konferencji
Waldemar Goździk (Wrocław), Andrzej Kübler (Wrocław)
14.15 – 16.30 Sesja I
Aktualności w leczeniu bólu
Prowadzący: Magdalena Kocot-Kępska (Kraków), Jan Dobrogowski (Kraków), Andrzej Kübler (Wrocław)
14.15 – 14.30 I/1 Ból nocyplastyczny
Magdalena Kocot-Kępska (Kraków)
14.30 – 14.45 I/2 Leczenie bólu neuropatycznego – co nowego w 2023?
Jerzy Wordliczek (Kraków)
14.45 – 15.00 I/3 Możliwości leczenia bólu neuropatycznego z zastosowaniem ambroksolu – badania doświadczalne i kliniczne
Jan Dobrogowski (Kraków)
15.00 – 15.15 I/4 Kannabinoidy w leczeniu bólu – perspektywy na 2023 i dalej
Jarosław Woroń (Kraków)
15.15 – 15.30 I/5 Blokady neurolityczne w leczeniu bólu – aktualny stan wiedzy
Andrzej Basiński (Gdańsk)
15.30 – 15.50

I/6 Efektywne leczenie pacjenta w poradni leczenia bólu – praktyczne aspekty terapii oksykodonem
Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków) 

 Partner wykładu:

15.50 – 16.05 I/7 Opioidy w bólu nienowotworowym – nowe wytyczne CDC 2022
Andrzej Kübler (Wrocław)
16.05 – 16.30 Dyskusja
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
17.00 – 19.00 Sesja II
Leczenie bólu dla lekarza praktyka
Prowadzący: Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków), Krystyna Boczar (Tychy), Jarosław Kędziora (Wrocław)
17.00 – 17.15 II/1 Kogo kierować do Poradni Leczenia Bólu? – teoria i praktyka
Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków)
17.15 – 17.30 II/2 Ból głowy – podstawowe zasady postępowania w ogólnej praktyce lekarskiej
Anna Gryglas-Dworak (Wrocław)
17.30 – 17.45 II/3 Ból krzyża – podstawy postępowania według IASP
Magdalena Kocot-Kępska (Kraków)
17.45 – 18.00 II/4 Zespół bolesnego barku – postępowanie fizjoterapeutyczne
Krzysztof Kassolik (Wrocław)
18.00 – 18.15 II/5 Problemy farmakoterapii u pacjentów z bólem przewlekłym i zaburzeniami psychicznymi
Jarosław Woroń (Kraków)
18.15 – 19.00 Dyskusja
Sobota, 22.04.2023
8.30 – 10.10 Sesja III
Ból w okresie okołooperacyjnym
Prowadzący: Jerzy Wordliczek (Kraków), Renata Zajączkowska (Kraków), Waldemar Goździk (Wrocław)
8.30 – 8.45 III/1 Jak uniknąć przewlekłego bólu pooperacyjnego?
Renata Zajączkowska (Kraków)
8.45 – 9.00 III/2 Koanalgetyki w bólu okołooperacyjnym
Jerzy Wordliczek (Kraków)
9.00 – 9.15 III/3 Aktualne europejskie wytyczne leczenia bólu pooperacyjnego u dzieci
Marzena Zielińska, Anna Kubica-Cielińska (Wrocław)
9.15 – 9.30 III/4 Leczenie bólu pooperacyjnego u pacjentów zależnych od leków
Jarosław Woroń (Kraków)
9.30 – 9.50

III/5 Zastosowanie krioanalgezji w profilaktyce przewlekłego bólu pooperacyjnego
Sławomir Zacha, Jowita Biernawska (Szczecin)

Partner wykładu:

9.50 – 10.10 Dyskusja
10.10 – 10.40 Przerwa kawowa

10.40 – 10.50                

 

10.50 – 11.10

Kształcenie w medycynie bólu – wprowadzenie 

Barbara Przewłocka (Kraków)

Education in pain medicine – Germany and the world
 Andreas Kopf (Berlin)

11.10 – 12.10 Konferencja Okrągłego Stołu
Zastosowanie opioidów w leczeniu bólu – porównanie praktyki w Polsce i w Niemczech
Moderator: Andrzej Kübler (Wrocław)
Uczestnicy: Peter Bachner (Oldenburg), Jan Bek (Berlin), Magdalena Kocot-Kępska (Kraków), Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków), Jan Dobrogowski (Kraków)
12.10 – 12.40 Przerwa kawowa
12.40 – 14.30 Sesja IV
Tematy wolne
Prowadzący: Barbara Przewłocka (Kraków), Małgorzata Malec-Milewska (Warszawa), Monika Paszkiewicz (Wrocław)
12.40 – 12.55 IV/1 Nowe opioidy – bifunkcyjne ligandy receptora opioidowego µ
Barbara Przewłocka, Joanna Starnowska-Sokół, Ryszard Przewłocki (Kraków)
12.55 – 13.10 IV/2 Praktyka leczenia w Poradni Leczenia Bólu – pacjent uzależniony od opioidów Prezentacja przypadków.
Małgorzata Malec-Milewska (Warszawa)
13.10 – 13.25 IV/3 Praktyka leczenia w Poradni Leczenia Bólu – kogo leczymy? Prezentacja przypadków
Monika Paszkiewicz (Wrocław)
13.25 – 13.45

IV/4 Poopioidowe zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego – jak sobie z nimi radzić
Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków)

Partner wykładu:

13.45 – 14.05

IV/5  Praktyczne aspekty zastosowania kannabinoidów w leczeniu bólu przewlekłego
Andrzej Kübler (Wrocław)

 Partner wykładu:

14.05 – 14.30 Dyskusja
14.30 Zamknięcie Konferencji

 

PROGRAM DO POBRANIA (PDF)

 

Zarys tematyczny

 

Podczas Konferencji poruszone zostaną m. in. tematy:

  •  Ból nocyplastyczny – co o nim wiemy?
  •  Ból neuropatyczny – aktualne problemy leczenia
  •  Bóle głowy dla lekarza praktyka – diagnostyka i leczenie
  •  Koanalgetyki w bólu pooperacyjnym
  •  Kannabinoidy w leczeniu bólu
  •  Fizjoterapia w bólu przewlekłym
  •  Ból pooperacyjny u dzieci
  •  Edukacja w medycynie bólu.
  •  Konferencja okrągłego stołu: „Miejsce opioidów w leczeniu bólu przewlekłego –  Niemcy a Polska”

 

Program ramowy

Program ramowy konferencji
stan na 10.01.2023

 

PIĄTEK, 21 KWIETNIA

14:00-14:15
OTWARCIE KONFERENCJI

14:15-16:30
SESJA I
Aktualności w leczeniu bólu

16:30-17:00
PRZERWA

17:00-19:00 
SESJA II
Leczenie bólu dla lekarza praktyka

SOBOTA, 22 KWIETNIA

8:30-10:00
SESJA III
Ból w okresie okołooperacyjnym

10:10-10:40
PRZERWA

10:40-12:00
KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU
Zastosowanie opioidów w leczeniu bólu – praktyka w Polsce i w Niemczech

12:00-14:30
SESJA IV
Tematy wolne

14:30
ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Program warsztatów i kursów

PIĄTEK:

12:30-13:30

 WARSZTAT I

   Tytuł: Wybrane blokady kończyny górnej oraz tułowia      

   Prowadzenie: dr n. med. Luay Al-Qadi
    Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

    Warsztat w formie pokazowej dla ok. 50 osób
                                       Koszt dla uczestnika w wysokości 50 zł

 

 

 

Biuro Organizacji Konferencji:

InspireCongress sp. z o.o.

ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 (71) 780 90 52
biuro@inspirecongress.pl
www.inspirecongress.pl