PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji

Piątek, 21.04.2023

14.00 – 14.15

Otwarcie Konferencji
Waldemar Goździk (Wrocław), Andrzej Kübler (Wrocław)

14.15 – 16.30

Sesja I
Aktualności w leczeniu bólu
Prowadzący: Magdalena Kocot-Kępska (Kraków), Jan Dobrogowski (Kraków), Andrzej Kübler (Wrocław)

14.15 – 14.30

I/1 Ból nocyplastyczny
Magdalena Kocot-Kępska (Kraków)

14.30 – 14.45

I/2 Możliwości leczenia bólu neuropatycznego z zastosowaniem ambroksolu – badania doświadczalne i kliniczne
Jan Dobrogowski (Kraków)

14.45 – 15.00

I/3 Kannabinoidy w leczeniu bólu – perspektywy na 2023 i dalej
Jarosław Woroń (Kraków)

15.00 – 15.15

I/4 Blokady neurolityczne w leczeniu bólu – aktualny stan wiedzy
Andrzej Basiński (Gdańsk)

15.15 – 15.30

I/5 Kolagen w leczeniu bólu
Jarosław Woroń (Kraków)

15.30 – 15.50

I/6 Efektywne leczenie pacjenta w poradni leczenia bólu – praktyczne aspekty terapii oksykodonem
Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków) 

Partner wykładu:

15.50 – 16.05

I/7 Praktyka leczenia w Poradni Leczenia Bólu – pacjent uzależniony od opioidów Prezentacja przypadków.
Małgorzata Malec-Milewska (Warszawa)

 

 

16.05 – 16.30

Dyskusja

16.30 – 17.00

Przerwa kawowa

17.00 – 19.00

Sesja II
Leczenie bólu dla lekarza praktyka
Prowadzący: Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków), Krystyna Boczar (Tychy), Magdalena Bitner-Bieleszuk (Wrocław)

17.00 – 17.15

II/1 Kogo kierować do Poradni Leczenia Bólu? – teoria i praktyka
Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków)

17.15 – 17.30

II/2 Ból głowy – podstawowe zasady postępowania w ogólnej praktyce lekarskiej
Anna Gryglas-Dworak (Wrocław)

17.30 – 17.45

II/3 Ból krzyża – podstawy postępowania według IASP
Magdalena Kocot-Kępska (Kraków)

17.45 – 18.00

II/4 Zespół bolesnego barku – postępowanie fizjoterapeutyczne
Krzysztof Kassolik (Wrocław)

18.00 – 18.15

II/5 Problemy farmakoterapii u pacjentów z bólem przewlekłym i zaburzeniami psychicznymi
Jarosław Woroń (Kraków)

18.15 – 18.30

II/6 Opioidy w bólu nienowotworowym – nowe wytyczne CDC 2022
Andrzej Kübler (Wrocław)

18.30 – 19.00

 Dyskusja

Sobota, 22.04.2023

8.30 – 9.45

Sesja III
Ból w okresie okołooperacyjnym
Prowadzący: Renata Zajączkowska (Kraków),  Andrzej Basiński (Gdańsk), Waldemar Goździk (Wrocław)

8.30 – 8.45

III/1 Jak uniknąć przewlekłego bólu pooperacyjnego?
Renata Zajączkowska (Kraków)

8.45 – 9.00

III/2 Aktualne europejskie wytyczne leczenia bólu pooperacyjnego u dzieci
Marzena Zielińska, Anna Kubica-Cielińska (Wrocław)

9.00 – 9.20

III/3 Zastosowanie krioanalgezji w profilaktyce przewlekłego bólu pooperacyjnego

Sławomir Zacha (Szczecin), Jowita Biernawska (Szczecin)

Partner wykładu:

9.20 – 9.45

 Dyskusja

 

 

9.45  – 10.30

Przerwa kawowa

10.30 – 10.40               

 

10.40 – 11.10

Kształcenie w medycynie bólu – wprowadzenie 

Barbara Przewłocka (Kraków)

Education in pain medicine – Germany and the world
 Andreas Kopf (Berlin)

11.10 – 12.10

Konferencja Okrągłego Stołu
Zastosowanie opioidów w leczeniu bólu – porównanie praktyki w Polsce i w Niemczech
Moderator: Andrzej Kübler (Wrocław)
Uczestnicy: Peter Bachner (Oldenburg), Jan Bek (Berlin), Andreas Kopf (Berlin), Magdalena Kocot-Kępska (Kraków), Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków), Jan Dobrogowski (Kraków)

12.10 – 12.40

Przerwa kawowa

12.40 – 14.00

Sesja IV
Tematy wolne
Prowadzący: Barbara Przewłocka (Kraków), Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków), Monika Paszkiewicz (Wrocław)

12.40 – 12.55

IV/1 Nowe opioidy – bifunkcyjne ligandy receptora opioidowego µ
Barbara Przewłocka, Joanna Starnowska-Sokół, Ryszard Przewłocki (Kraków)

12.55 – 13.15

IV/2 Poopioidowe zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego – jak sobie z nimi radzić

Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków)

Partner wykładu:

13.15 – 13.30

IV/3 Praktyka leczenia w Poradni Leczenia Bólu – kogo leczymy? Prezentacja przypadków

Monika Paszkiewicz (Wrocław)

13.30 – 13.50

 IV/4  Praktyczne aspekty zastosowania kannabinoidów w leczeniu bólu przewlekłego

Andrzej Kübler (Wrocław)

Partner wykładu:

   

13.50 – 14.00

Dyskusja

14.00

Zamknięcie Konferencji

 

 

 

PROGRAM DO POBRANIA (PDF)

Zarys tematyczny

 

Podczas Konferencji poruszone zostaną m. in. tematy:

  •  Ból nocyplastyczny – co o nim wiemy?
  •  Ból neuropatyczny – aktualne problemy leczenia
  •  Bóle głowy dla lekarza praktyka – diagnostyka i leczenie
  •  Koanalgetyki w bólu pooperacyjnym
  •  Kannabinoidy w leczeniu bólu
  •  Fizjoterapia w bólu przewlekłym
  •  Ból pooperacyjny u dzieci
  •  Edukacja w medycynie bólu.
  •  Konferencja okrągłego stołu: „Miejsce opioidów w leczeniu bólu przewlekłego –  Niemcy a Polska”

 

Program ramowy

Program ramowy konferencji
stan na 10.01.2023

 

PIĄTEK, 21 KWIETNIA

14:00-14:15
OTWARCIE KONFERENCJI

14:15-16:30
SESJA I
Aktualności w leczeniu bólu

16:30-17:00
PRZERWA

17:00-19:00 
SESJA II
Leczenie bólu dla lekarza praktyka

SOBOTA, 22 KWIETNIA

8:30-9:45
SESJA III
Ból w okresie okołooperacyjnym

9:45-10:30
PRZERWA

10:30-11:10
Education in pain medicine- Germany and the world

11:10-12:10
KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU
Zastosowanie opioidów w leczeniu bólu – praktyka w Polsce i w Niemczech

12:10-12:40
PRZERWA

12:40-14:00
SESJA IV
Tematy wolne

14:00
ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Program warsztatów i kursów

PIĄTEK:

12:30-13:30

 WARSZTAT I

   Tytuł: Wybrane blokady kończyny górnej oraz tułowia      

   Prowadzenie: dr n. med. Luay Al-Qadi
    Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

    Warsztat w formie pokazowej dla ok. 50 osób
                                       Koszt dla uczestnika w wysokości 50 zł

 

 

 

Biuro Organizacji Konferencji:

InspireCongress sp. z o.o.

ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 (71) 780 90 52
biuro@inspirecongress.pl
www.inspirecongress.pl